Otizmin Belirtileri (Çocuğum Otistik mi?)

Otizm

Otizm çocukluk çağının erken dönemlerinde ortaya çıkan ciddi gelişimsel sorunların yaşandığı bir sendromdur. Genellikle 3 yaş öncesi çocuklarda ortaya çıkabilir.

Otizm bir insanın tümüyle içine kapanması ve gerçek dünyayla araya aşılamaz bir duvar koymasıdır.

Otizm hastası olan bir kişi toplumsal ilişkilerer kuramaz, kendi dünyası içinde huzur bulmaya çalışır.

Otistikler aşağıdaki gibi bir takım tipik davranışlar gösterirler. Bu semptomlar hafif ya da çok şiddetli olabilir. Her bir semptomun etkisi de diğerinden farklı olabilir. Ayrıca, Bu davranışlar birçok farklı sebeple ve yaşlarına uygun olmayacak bir şekilde sergilenebilir.

Ve unutulmamalıdır ki Otizm hastaları hayatımızı diğer insanlardan daha fazla zorlaştırmazlar ve eğitilebilirler.

 


 • Diğer Çocuklarla ilişki kurmakta zorluk
 • Herşeyin aynı olmasını istemek, rutin yaşama bağlılık, değişikliklere aşırı tepki vermek
 • Uygunsuz ve sebepsiz gülmek ve ağlamak
 • Tehlikeye karşı duyarsızlık
 • Göz temasının çok az ya da hiç olmaması
 • Sürekli aynı oyunları oynamak
 • Acıya karşı duyarsızlık
 • Ekolali (Cevap vermek yerine, kendisine söylenenleri aynen tekrar etmek)
 • Yanlız kalmayı tercih etmek
 • Temastan, kucağa alınmaktan ya da sevilmekten hoşlanmamak
 • Objeleri kendi etrafında çevirmek
 • Seslere karşı aşırı duyarlılık ya da aşırı duyarsızlık
 • Objelere gereksiz yere bağlanmak
 • İhtiyaçlarını belirtmekte zorlanmak. Konuşma yerine hareketlerle ihtiyaçlarını belirtmeye çalışmak
 • Aşırı hareketlilik ya da aşırı hareketsizlik
 • Bir sebep olmadan strese girmek, üzüntü duymak
 • Normal öğrenme metodlarına karşı duyarsızlık
 • Motor hareket gelişiminde düzensizlik. (Topa vuramaz ama küpleri üst üste dizer)

Yukarıdaki tipik belirtilerin gözden geçirilmesi, otizm teşhisi koyulması için yeterli değildir. Otizm teşhisi bu konunun uzmanları tarafından, detaylı inceleme yapıldıktan sonra koyulabilir. Profesör Rendle Short’un çalışmasından adapte edilmiştir*.

*Brisbane Children’s Hospital, University of Queensland, Australia

Şayet çocuğunuz bu belirtilerin en az yarısını gösteriyorsa lütfen bir doktora başvurunuz.

Kaynak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir