Şifrelerinizi Mükemmel Hale Getirin

Şifre Güvenliği

 

Internet kullanımımız artıp özel alanlarımız çoğaldıkça şifre ve kullanıcı adı gibi kavramlar daha çok girmeye başlar hayatımıza. Bu tip özel alanlarınızın ve verilerinizin güvenliğ için  bir kullanıcı adı ve şifre belirlersiniz. Bir çok kullanıcının en çok yaptığı hatalardan biri de kayıt yaptırırken kullanılan kullanıcı adı ve şifrenin kolay hatırlanır olması için kolay şifre ve kullanıcı adlarının seçilmesidir… Öte yandan Uzun ve karmaşık şifreler kullanılabilir ve güvenlidir. Ancak uzun ve karmaşık şifrelerin akılda kalması zor olabiliyor. Kullandığınız şifreler 7-8 karakterden kısaysa kelime saldırısı ve deneme yanılma tekniğini kullanan programlarla kırılması çok da zor değil. Ancak bu şifreleri daha güvenli hale getirmek çok da zor değil. Bunun için kullanmakta olduğunuz şifrenin içine bir hatta birkaç tane Ascii karakteri yerleştirmeniz. Böylelikle şifrenizin kırılması veya tahmin edilmesi neredeyse imkansız hale gelecektir.

Aşağıda hangi tuşlara basarak hangi ascii karakterin çıkacağını bulabileceğiniz bir liste var. Kullanımını da kısaca anlatayım. Örnek olarak en baştaki ¤ – Alt 15 kısmını anlatayım. Klavyenizin sol tarafındaki ALT tuşu basılı durumdayken nümerik klavyenizdeki (klavyenin sağ tarafındaki rakam tuşları) 15 rakamını tuşlamanız.

Not: Klavyenin üst kısmındaki rakam tuşları bu işi için kullanılamaz…

¤ – Alt 15      ¶ – Alt 20     § – Alt 21      | – Alt 124     Ç – Alt 128

ü – Alt 129     é – Alt 130     ƒ – Alt 131     ä – Alt 132     à – Alt 133

† – Alt 134     ç – Alt 135     ê – Alt 136     ë – Alt 137     è – Alt 138

ï – Alt 139      î – Alt 140      ì – Alt 141      ô – Alt 147     ö – Alt 148

ò – Alt 149      û – Alt 150     ù – Alt 151     ÿ – Alt 152     Ö – Alt 153

Ü – Alt 154     ¢ – Alt 155     £ – Alt 156     ¥ – Alt 157     á  – Alt 160

í – Alt 161     ó – Alt 162     ú – Alt 163     ñ – Alt 164     Ñ – Alt 165

ª – Alt 166     º – Alt 167     ¿ – Alt 168     ¬ – Alt 170     ½ – Alt 171

¼ – Alt 172     ¡ – Alt 173     « – Alt 174      » – Alt 175      ¦ – Alt 179

ß – Alt 225      ¶ – Alt 227      µ – Alt 230      ± – Alt 241     ÷ – Alt 246

° – Alt 248     • – Alt 249     · – Alt 250      ² – Alt 253     ¤ – Alt 271

¶ – Alt 276     § – Alt 277     ! – Alt 289     … – Alt 0133     † – Alt 0134

‡ – Alt 0135     ‰ – Alt 0137     Š – Alt 0138     ‹ – Alt 0139     Œ – Alt 0140

 – Alt 0141     • – Alt 0149     – – Alt 0150     — – Alt 0151     ™ – Alt 0153

š – Alt 0154     › – Alt 0155     œ – Alt 0156     Ÿ – Alt 0159     ¢ – Alt 0162

© – Alt 0169     ª – Alt 0170     « – Alt 0171     ® – Alt 0174     ¯ – Alt 0175

° – Alt 0176      ± – Alt 0177      ² – Alt 0178     ³ – Alt 0179     · – Alt 0183

¸ – Alt 0184     ¹ – Alt 0185     º – Alt 0186     » – Alt 0187     ¼ – Alt 0188

½ – Alt 0189      ¾ – Alt 0190     À – Alt 0192     Â – Alt 0194     Ã – Alt 0195

Å – Alt 0197      Æ – Alt 0198      È – Alt 0200     É – Alt 0201      Ê – Alt 0202

Ë – Alt 0203     Ì – Alt 0204     Î – Alt 0206     Ï – Alt 0207     ? – Alt 0208

Ñ – Alt 0209     Ò – Alt 0210     Ô – Alt 0212     Ö – Alt 0214     Ø – Alt 0216

Ù – Alt 0217      Ú – Alt 0218     Û – Alt 0219      Ü – Alt 0220      Y – Alt 0221

? – Alt 0222     ß – Alt 0223       à – Alt 0224     á  – Alt 0225      ã – Alt 0227

ç – Alt 0231      è – Alt 0232     ê – Alt 0234     í – Alt 0237     ? – Alt 0240

ñ – Alt 024     ò – Alt 0242       ó – Alt 0243     ô – Alt 0244     õ – Alt 0245

ö – Alt 0246      ÷ – Alt 0247     ø – Alt 0248     ù – Alt 0249     ú – Alt 0250

û – Alt 0251     ü – Alt 0252     y – Alt 0253     ? – Alt 0254     ÿ – Alt 0255

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir